Victorious Christian Life !! विजयी ईसाई जीवन || Sermon !! By Pastor Salim Khan JiVictorious Christian Life !! विजयी ईसाई जीवन || Sermon !! By Pastor Salim Khan Ji
#victorious
#christian
#life
#sermon
#salimkhan
#shalomtv
#ruhaantv
ਤੁਸੀ ਆਪਣੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਮਸੀਹ ਸਮਾਗਮ
(ਸੰਮੇਲਨ)ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ
LIVE ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ
ਆਪਣੀ ਮਸੀਹ ਬੰਦਗੀ ਨੂੰ Ruhaan Tv ਉਪਰ LIVE ਦਿਖਉਣ
ਲਈ ਅੱਜ ਹੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੀ ਬੁਕਿੰਗ ਕਰਵਾਓ
ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ 9056579845
9056579852
9056479845
Facebook https://www.facebook.com/jagdish.gill.125
whatsapp 9056579845

#RuhaanTv
#salimkhan
#ShalomFellowshipChurch

source

    Write a comment