BIBLE VERSE DAILY | LUKE 11:9-10 #bible #devotion #bibleversedaily #catholicLahat ng ating panalangin ay pinakikinggan at nakararating sa Panginoon. Ito ang katotohanang hatid ng ating pananampalataya. Kaya patuloy tayong kumatok at maghanap sapagkat ang Diyos ay nakikinig.

source

Write a comment
Verified by MonsterInsights