இன்றைய வசனம் [19/9/2023] | Today Bible Verse | Tamil Bible VerseToday Bible Verse | Tamil Bible Verse Today | இன்றைய வேத வசனம் | Bible Verses for Today | Verse of the Day [19/9/2023]

Welcome to our channel “Love Life Care” – Today Bible Verse in Tamil and English. Bible verses for Faith & Encouragement. Read and Meditate on His word daily and be blessed. This video has Bible scriptures. These Bible verses on faith in God are to strengthen your faith in hard times & trials. Please read this bible verses before starts your day and share it to others.

Subscribe my Channel = https://www.youtube.com/channel/UCA8m97Ks1WxHVTopVXB2Alg
(Read Bible Verses in Tamil and English Everyday)

Send your prayer request to: bvinil2013@gmail.com
Watch, Like, Share to others.

There is no better way to start your day off right than to be guided by the word of God. Beginning your day in the word, is the best way to have a great day. Subscribe our Channel and click bell button receive tamil and english verse and spiritual message from bible everyday.

கடவுளுடைய வார்த்தையால் வழிநடத்தப்படுவதைக் காட்டிலும் உன்னுடைய நாள் துவங்குவதற்கு சிறந்த வழி எதுவுமில்லை. எங்கள் சேனலைப் பதிவு செய்து, தமிழ் மற்றும் ஆங்கில பைபிள் வசனம் மற்றும் ஆன்மீக செய்தியைப் பெறுங்கள்.

Let the morning bring me word of your unfailing love, for I have put my trust in you. Show me the way I should go, for to you I entrust my life. – Psalm 143:8 NIV

#todaybibleverse
#todaybibleverseintamil
#tamil

bible,tamil bible,bible words,tamil bible words,tamil bible verse,tamil bible messages,today bible verse tamil,bible verses tamil,bible verses in tamil,bible quotes in tamil,today’s bible verse,best bible verse,today’s bible verse tamil,bible verse today,bible verse today in tamil,bible verse of the day,bible verses,today tamil bible verse,bible words in tamil,todaybibleverse,today bible reading,வசனம்,இன்றைய இறைவார்த்தை,இன்றைய வேத வசனம,verse,September Promise,September Month,September 19, 2023

source

Write a comment
Verified by MonsterInsights