BIBLE VERSE DAILY | JOHN 19:25–27 #bible #devotion #bibleversedaily #catholicMinsan sa ating buhay, nararamdaman nating tayo ay nag-iisa at walang karamay lalo na sa panahon ng krisis at problema. Madalas, nakalilimutan nating nandiyan si Hesus at umaalalay sa atin. Hindi niya tayo pinabayaan.

source

Write a comment
Verified by MonsterInsights